geodeta świdnica

biuro@geolex.swidnica.pl

                     

pn - pt 8-18

inż. Stanisław Cecot - geodeta uprawniony - biegły sądowy z zakresu geodezji

Geodeta uprawniony

 

Posiadamy państwowe uprawnienia zawodowe nr 22122 w dziedzinie geodezji i kartografii, które upoważniają nas do sprawowania samodzielnych funkcji polegających na:

 

  •    kierowaniu pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu                                        geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru

  •    wykonywaniu czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do                  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

  •    pełnieniu funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;

  •    wykonywaniu czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;

  •    wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych  oraz            prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

GEOLEX © Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

All Rights Reserved. Created by GEOLEX.