geodeta świdnica

biuro@geolex.swidnica.pl

                     

pn - pt 8-18

inż. Stanisław Cecot - geodeta uprawniony - biegły sądowy z zakresu geodezji

Jeśli nie znalazłeś oferty dla siebie lub nie potrafisz dokładnie sprecyzować co chciałbyś nam zlecić - nie ma problemu skorzystaj z formularza kontaktowego lub po prostu zadzwoń i  przedstaw swoją sprawę.

 

W ramach każdego otrzymanego zlecenia zapewniamy wsparcie prawne i techniczne w zakresie wykonywanego opracowania.

 

 

Prace geodezyjne związane obsługą procesu inwestycyjnego:

 

 • sporządzanie map do celów projektowych ( w wersji analogowej, hybrydowej, wektorowej)

 

 • sporządzanie map do celów projektowych na kolejowych terenach zamkniętych PKP

 

 • wykonywanie pomiarów sytuacyjno - wysokościowych celem aktualizacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500

 

 • tyczenie budynków i wszelkich budowli

 

 • tyczenie nadziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, telekomunikacyjne itp.)

 

 • pomiary powykonawcze budynków i budowli

 

 • pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu i przyłączy

 

 • prace realizacyjne związane z geodezyjną obsługą obiektów kubaturowych, drogowych, liniowych

 

 • pomiary objętości mas ziemnych

Prace geodezyjne dla potrzeb regulacji stanów prawnych i obrotu nieruchomościami:

 

 • wznowienia znaków granicznych lub ustalenia przebiegu granic

 

 • rozgraniczenia nieruchomości

 

 • podziały nieruchomości budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę, przemysłowych, itp.

 

 • podziały nieruchomości rolnych i leśnych

 

 • podziały nieruchomosci na terenach zamkniętych

 

 • podziały nieruchomości do korzystania (quoad usum)

 

 • przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej do zniesienia współwłasnosci 

 

 • scalenia i podziały nieruchomości

 

 • sporządzanie map do ustalenia służebności gruntowych i przesyłu

 

 • sporządzanie map do zasiedzenia nieruchomości

 

 • aktualizacje bazy danych EGiB ( w zakresie gruntów i budynków)

 

 • sporządzanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

W zakresie podstawowych usług znajdą Państwo:

GEOLEX © Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

All Rights Reserved. Created by GEOLEX.